Kalite Sistemleri

5S Kuralı Nedir?

Siteplus, kaliteli ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamın devamlılığını sağlamak için Japonya’da doğmuş bir yönetim sistematiği olan 5S’i uygular. Bu sistem ile SIFIR HATA, SIFIR İŞ KAZASI hedeflenir.  Hizmette yüksek performans yakalanır.

5S Kuralı Nedir?

S1 – AYIKLAMA<br>Seiri

Çalışma ortamındaki ihtiyaç duyulmayan malzeme ve araçları “gerekli” ve “gereksiz olarak ayır. Gereksiz olanları kaldır.

S1 – AYIKLAMA
Seiri

S2 – DÜZEN<br>Seiton

Çalışırken sürekli olarak ihtiyaç duyduğun malzeme, alet ve makineyi düzenleyerek 30 saniye içinde erişebileceğin şekilde kullanıma hazırla.

S2 – DÜZEN
Seiton

S3 – TEMİZLİK<br>Seiso

Çalışma ortamını toz ve kirden arındır. Temiz bir ortamda sorunlar daha çabuk fark edilir. Ayrıca, temiz çalışma ortamı hem fiziksel hem de psikolojik olarak sağlık açısından olumlu etki sağlar.

S3 – TEMİZLİK
Seiso

S4 – STANDARTLAŞTIRMA<br>Seikatsu

İlk 3 aşamanın bir standarda oturtulması önemlidir. Standartlaştırma, devamlılığı sağlar. Bu yönde bir kontrol mekanizmasının oluşturulması, bunun bir alışkanlık haline getirilmesine yardımcı olur.

S4 – STANDARTLAŞTIRMA
Seikatsu

S5 – DİSİPLİN<br>Shitsuke

Temizlik ve düzen için oluşturulan bu sisteme uyulup uyulmadığı kontrol edilir. Sisteme uyuluyorsa takdir gösterilmelidir. Sistemin kalıcı hale gelebilmesi için sürekli olarak ölçümlenerek iyileştirilmesi gerekir. Bu aşama kişisel disiplin gerektirir ve tüm kuralların sürdürülebilmesini amaçlar.

S5 – DİSİPLİN
Shitsuke