Etik Değerlerimiz

Yaratıcı ve Yenilikçi Ekibiyle

Türkiye'nin Çözüm Artısı

 • Dürüst hareket etmek,
 • Davranış standartlarını korumak,
 • İlgililerin potansiyel çatışmasını önlemek,
 • İstihdamda fırsat ve cinsiyet eşitliği sağlamak,
 • Yasalara daima uymak,
 • Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,
 • Hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı olmak,
 • Haksız kazanç sağlamamak, hediye,rüşvet almamak ve vermemek,
 • Doğru ve tam bilgi vermek,
 • Her zaman ve her koşulda doğruyu ve iyiyi pusula kabul etmemiz,
 • Gerçekçi olmak,
 • Küstah ve şüpheci olmamak,
 • Taahhütleri korumak,
 • Gizlilik ilkelerine uymak,
 • Siteplus organizasyonunda buluna programları desteklemek,
 • Siteplus şirket görüşlerini dürüstçe temsil etmek,
 • İnsanlara saygı ve sevgiyle davranmak,
 • Başkalarının en iyi oldukları kısımları almak,
 • Kibar ve düşünceli olmak,
 • Dedikodu yapmamak,
 • Pozitif ilişkiler kurmak,
 • Dostlukların gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Doğaya saygılı olmak,
 • Tarihi ve estetik değerleri korumak,
 • Doğal kaynakları muhafaza etmek,
 • Her zaman en iyiyi hedeflemek,
 • Kaliteden ödün vermemek.