Siteplus

Sanayi Kuruluşları

Organize sanayi bölgeleri için tek kaynaktan çoklu hizmet: Profesyonel temizlik, özel güvenlik, ikram, çevre bakım hizmetleri Siteplus’ta!

Siteplus, 40,000’den fazla kişinin görev yaptığı ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikalar, ASO 1. OSB Anaokulu ve ortak kullanım alanları dahilinde temizlik kurumsal hizmeti vermektedir. Çevre ve temizlik hizmetleri kapsamında mevcut saha personelimiz, bu çalışma alanlarında daha temiz, hijyenik ve yaşanabilir bir OSB için var güçleriyle programlı bir biçimde çalışmaktadır.

Fabrika alanlarında çalışan personellerimiz, üretim esnasında ve sonrasında oluşan kirliliğin önüne geçilmesi adına yüksek kalite standartlarımız doğrultusunda kurumsal temizlik hizmetini gerçekleştirmektedir.

Bunun yanında, hizmet sağlanan tüm alanlarda personelimiz almış oldukları mesleki eğitimler ve İSG eğitimleri doğrultusunda oluşabilecek potansiyel riskleri sıfıra indirgemek adına Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve özel ekipmanlar kullanmaktadır.

Siteplus, TSE’den ‘Hijyen ve Sanitasyon Sertifikası’ alan ilk kurumsal temizlik şirketi olarak ASO’nun tüm alanlarının ayrıntılı temizliğine çok ciddi önem vermekte ve programını bu doğrultuda gerçekleştirmektedir.