Özel Güvenlik
Siteplus

Özel Güvenlik

25 yılı aşan bilgi birikimiyle Siteplus, son teknolojiye sahip ekipmanları ve donanımlı eğitimli personeli ile ihtiyaç duyulan her yerde ve her koşulda görev yapabilmektedir. Türkiye’nin farklı coğrafyalarında, iş kollarına göre farklılaşan teknolojiler, risk analizleri ve eğitimli personeliyle sağladığı güvenlik hizmetlerinde mükemmel hizmet anlayışını devam ettirmek için güncel teknolojiyi takip etmekte ve personelini sürekli eğitmektedir.

Siteplus; milli stratejik projelerden enerji santrallerine, prestijli site ve iş kulelerinden alışveriş merkezlerine (AVM), barajlardan hastanelere ve havalimanlarına kadar birçok sektöre güvenlik hizmeti vermektedir.

Planlı yönetim, enerjik iş gücü ve mükemmel sonuç denilince akla gelen ilk isim %100 Türk markası Siteplus’tır.

Özel Güvenliğe Genel Bakış:

 • Silahlı ve Silahsız Fiziksel Güvenlik Hizmeti
 • Tesis Güvenlik Danışmanlık Hizmeti
 • Risk Analizi
 • Yangın Güvenliği
 • Güvenlik Teknolojileri Uygulamaları
 • Bağımsız Güvenlik Denetmenliği
 • Organizasyon Güvenliği
Kritik Tesis Güvenliği

Siteplus, sağladığı hizmetin uygulanmasında, Hizmet 4.0 kapsamında teknoloji ile bütünleşen bir yapıya sahiptir.

Enerji santralleri, boru hatları, üsler ve fabrikalar gibi kritik tesisler her an drone (uçangöz) veya silahlı/silahsız insansız hava aracı (İHA/SİHA) tehdidi altındadır. Bu tesisler insansız hava araçları vasıtasıyla kuşbakışı olarak her an ayrıntılı görüntülenebilir, bu görüntüler ise kolaylıkla kayıt altına alınabilir. Böylece tesisler ile ilgili kritik bilgiler istenmeyen odaklar tarafından ele geçirilebilir.

Bu nedenle kritik tesisleri olası iç ve dış tehlikelere karşı koruyan özel güvenlik görevlilerinin, drone veya insansız hava araçlarının ne olduğunu ve ne gibi tehditler içerebilecekleri hakkında bilgi sahibi olmaları kişilerin ve tesislerin güvenliği açısından çok büyük önem taşımaktadır.

Biz Siteplus olarak güvenlik hizmeti verdiğimiz boru hattı kampları, enerji santralleri gibi kritik öneme haiz tesislerde görev yapan özel güvenlik personellerimize, drone pilotlarımız ve eğitmenlerimiz aracılığıyla drone ve insansız hava aracı eğitimleri vermekteyiz.

Bu eğitimler neticesinde, tesisleri koruyan güvenlik görevlilerimiz, günün herhangi bir saatinde herhangi bir tesise yatay ve dikey olarak yaklaşmakta olan bir insansız hava aracının gözlemini yaptıklarında, doğru prosedürleri hızlı bir şekilde uygulama yetenekleri kazanmaktalar. Bu şekilde olası bir drone tehdidi, tesislere herhangi bir zarar verilmeden önce önlenmiş olunacaktır. 

Sitenizi Koruyoruz

Yapılan istatiksel çalışmalarda insanların siteleri tercih etmelerindeki ilk sebebin, güvenlik endişesinden kaynaklandığı belirlenmiştir.

Sitenizin risk haritasını yaparken bütün iç ve dış tehditleri tespit ederek, gerekli düzeltici faaliyetlerle riskleri ortadan kaldırmak veya yaşanabilecek kayıp ve kazaları en aza indirgemek Siteplus’ın birinci önceliğidir.

Kullanılan tüm elektronik ve fiziki sistemler son teknoloji ürünleri de olsa başarıya ulaşmak için iyi seçilmiş, iyi eğitim verilmiş, işini seven, disiplinli bir ekip ruhu gerekmektedir. Bu sağlamanın tek yolu ise personele verilen değer, aidiyet duygusu, sosyal haklarının zamanında verilmesi ile sağlanabilmektedir.

Siteplus Sürekli Kurumsal Eğitimleri ve Eksiksiz Denetim Felsefesiyle Sitenizde Fark Yaratır 

Kurumsal sürdürebilir eğitim ile tam ve eksiksiz denetim, Siteplus’ın temel felsefesini oluşturmaktadır. Siteplus’ın, sektörde yeni paradigmalar yaratan kusursuz eğitim ve denetim anlayışı, müşterileri tarafından “fark yaratan şirket” olarak etiketlenmesini de beraberinde getirmektedir. Hizmet verdiği her alanda müşterilerine artı değerler yaratma hayali olan Siteplus, sürekli geliştirmeyi hedeflediği eğitim ve denetim pratikleri ile sektöründe her daim bir adım önde olma özelliğini sürdürmektedir.

Risk Analizi

Güvenlik risklerinin tek tek ele alınması karşılaşılabilecek olası tehditlere karşı yeterli değildir. Çünkü gerçek yaşamda olaylar zincirleme reaksiyonlar şeklinde ya da eş zamanlı gerçekleşebilir. İnsanları, şirketleri, yatırımları koruyabilmek için tehditlerin farkında olmak ve en büyük etkiyi yapacak riskler üzerine odaklanmak gereklidir.

Siteplus’ın güvenlik risk analizi süreçleri ve planlamaları şu adımlarla gerçekleşmektedir; 

 • Durum değerlendirmesi ve saha analizinin yapılması, 
 • Gerçekçi ve tarafsız bir değerlendirme ile riskler ve tehditlerin saptanması, 
 • Bu risklerin/tehditlerin gerçekleşme olasılıklarının değerlendirilmesi, 
 • Olasılık-etki analizinin tamamlanması, 
 • Risklerin gerçekleşme ihtimalini azaltacak aksiyonların planlanması, 
 • Riskin gerçekleşmesi durumunda neler yapılacağının planlanması.

Sürdürülebilir İç Denetimin Önemi 

Siteplus, birçok şirkette mevcut olmayan bir denetim departmanına sahiptir. İç denetimin, bir güvenlik şirketinin kendisini diğer rakip şirketlerden ayrıştırması bakımından çok önemli olduğu bilinciyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Hataları gizlemek yerine gün yüzüne çıkartarak gelişimi daha sağlıklı ve kalıcı kılmaktadır. Denetlemenin ve raporlamanın tarafsız ve sürdürülebilir olması Siteplus’ın başarısını daha da arttırmaktadır. Siteplus, güvenlik danışmanlığı ve denetimi konusunda sektörde farklı firmalara hizmet vermektedir. %100 Türk Markası Siteplus’ın güvenlik denetimi konusunda tercih ediliyor olması başarısının en büyük kanıtıdır.

Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlığı

Firmaların Milli ve NATO Tesis Güvenlik Belgesini alabilmeleri için danışmanlığa ihtiyaç vardır. Başvuruların nasıl yapılacağı, kişi güvenlik belgelerinin nasıl alınacağı, Tesis Özel Güvenlik El Kitabının (TÖGEK) nasıl hazırlanacağı, Tesis Güvenlik Belgesi ile ilgili istenen şartları belirten mevzuattaki fiziki ve dokümantasyon açısından nelerin yapılması gerektiği konularında Siteplus uzman ekibiyle danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Tesis Güvenlik Belgesi (TGB) 
 • Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) 
 • Üretim İzin Belgesi (ÜİB)