Kalite Politikaları

Kalite Politikası

En uygun hizmeti verebilmek için eğitimli personelimizle müşteri memnuniyetini arttırmak, kalite yönetim sistemimizi sürekli geliştirerek, bunları müşterimizin yararına kullanmak, mevcut müşteri portföyümüzü arttırarak daha çok personel iş olanağı yaratmak ve hizmet sektöründe lider konuma gelmek kalite politikamızdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

SİTEPLUS A.Ş., çalışanlarının ve ziyaretçilerinin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi konusu Şirket Değerlerinin önemli bir parçasıdır. SİTEPLUS A.Ş., mümkün olan en iyi iş sağlığı ve güvenliği performansına ulaşmak, doğru iş güvenliği davranışları geliştirmek, yaralanmalara ve sağlık bozulmalarına yol açmamak ve kişilerin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirilmesini sağlamak konusunda kararlıdır. SİTEPLUS A.Ş., bu kararlılık ve bağlılık doğrultusunda faaliyette bulunduğu bütün çalışma alanlarında,

 • Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve yerine getirmeyi taahhüt ettiği diğer gerekliliklere hizmet verdiği tüm yerlerde uymayı,
 • İşyerindeki bütün önemli tehlikeleri belirlemeyi ve bu tehlikelerden kaynaklanan riskleri uygun şekilde kontrol altına almayı,
 • Güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı ve sistemin doğasından kaynaklanan tehlikelerden çalışanları korumak amacıyla güvenli çalışma yöntemleri uygulamayı,
 • İlgili kurumlarla etkili iş ilişkileri oluşturmayı ve geliştirmeyi,
 • Proaktif ve katılımcı bir güvenlik kültürü oluşturmak iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansını her alanda sürekli iyileştirmeyi ve bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği hedefleri oluşturmayı, iş planlarında ve kişisel teşvik düzenlemelerinde eylem planlarına ve ölçülebilir iş sağlığı ve güvenliği hedeflerine yer vermeyi,
 • Çalışanlar, hizmet verdiğimiz işyerleri ve işbirliği yapılan her kesimden alınan geri bildirimler doğrultusunda yapıcı çalışmalarda bulunmayı ve bu aşamalarda şeffaflık ve sürekli etkili iletişim ilkelerini gözetmeyi,
 • Acil durumlara müdahale ve kriz yönetimi gerektiren durumlara yönelik yeterli planlama ve hazırlık yapmayı,
 • Gelecekte oluşabilecek kazaları engelleyebilmek amacı ile bütün olayların incelenmesini ve raporlanmasını sağlamayı,
 • Bu politikayı ilgili tüm işyeri ve kişilere açık ve etkili bir şekilde bildirmeyi ve iş sağlığı ve güvenliği hedefinin SIFIR KAZA olduğunu taahhüt eder.

Çevre Politikası

Siteplus;

 • Çevreye duyarlı olmayı,
 • Çevresel sorumluluklarının farkında bir bakış açısı geliştirmeyi,
 • Etik değerlerinden asla ödün vermeyerek çalışmayı,
 • Tüm faaliyetlerinde çevre kirliliğini önlemeyi,
 • Çevre performansının artırılması için Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi,
 • Tüm yasal ve diğer gerekliliklerin yanında çevreyi koruyan, asla zarar vermeyen bir hizmet yolculuğunu taahhüt etmiştir.

Gıda Güvenliği Politikası

Siteplus A. Ş., Firmada üretilen ürünlerin, kaliteli ve güvenli ürün/hizmet sunarak müşterilerin sağlığını korumayı, en yüksek hizmet kalitesini sağlamayı ve daima müşteri memnuniyeti prensibini temel ilke olarak benimsemiştir.

Bu ilke doğrultusunda; nitelikli ve profesyonel personeliyle, müşteri isteklerine özen göstererek, standartlara uygun, yasal mevzuatlara uygun, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda, güvenli ürün üretmeyi ve müşterilerine sunduğu kaliteli ve güvenli ürün ile Türkiye’nin örnek işletmesi olmayı kendisine amaç edinmiştir.

Bu amaca ulaşmak için; takım ruhu ile çalışarak tüm çalışanlarını bu doğrultuda yönlendirmek, tedarikçiler ile bütünleşerek; sosyal sorumluluk standartlarını benimsemek ve sürekli iyileştirme anlayışı doğrultusunda “Güvenli ve Kaliteli Gıdaya” ulaşmak iş ilkesi ve yaşam felsefesi olarak kabul edilmiştir.

Bilgi Güvenliği Politikası

Siteplus A. Ş. ‘de Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması kapsamında;

 • Müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak,
 • Bilgi güvenliği risklerini azaltmak için gerekli donanım, yazılım, eğitim ve diğer kontrollere gerekli kaynakları sağlamak ve devamlılığını sağlamak,
 • Çalışan personelimizin bilgi güvenliğinin bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği bilgi güvenliği sistemine katılımını ve uymasını sağlamak için bilinçlendirme, eğitim ve teşvikini sağlamak,
 • BGYS’nin verimliliğini, iç ve dış denetimlerle kontrol etmek, izlemek, gözden geçirmek ve sistemi sürekli uyumlu kılmak, sürekli iyileştirmek;

Bilgi Güvenliği Politikamızdır.

Hijyen ve Sanitasyon Politikası

 • İnsan sağlığı için güvenli hizmet elde etmek,
 • Müşterilerine hijyen ve sanitasyon konusunda güven tesis etmek,
 • Personeline sağlıklı çalışma ortamı sağlamak,
 • Tüm yasal yükümlülüklere ve ilgili standartlara uymak,
 • Benimsediğimiz hizmette sürekli geliştirme ve sürekli iyileştirme düşüncesi ile toplum sağlığını korumaya yönelik çözümler üreterek sektörde rakiplerinden ayrılmak Siteplus olarak taahhüdümüzdür.