Siteplus

TEKNOKENT YÖNETİMİ

Teknokent Yönetimi

Teknokent yönetimi dijitalleşmenin neredeyse her alanda hızla arttığı bu dönemde teknolojik yeniliklere olan ihtiyaç ve yönetimin de aynı oranda artmasıyla ortaya çıkmıştır. Teknolojik yeniliklere imza atılabilecek ortamların olması ihtiyacı da aynı oranda artış göstermiştir. Bu bağlamda teknolojik yeniliklerin ortaya çıkmasını hızlandıran teknokentlerin kurulması oldukça önem arz etmektedir.

Teknokent bir çeşit araştırma bölgesi olarak ifade edilebilir. Bu kurumlar teknik üniversiteler ile iş birliği yaparak oluşturulur ve özel şirketler ile bir araya gelerek teknolojik faaliyetlerde bulunabilir. Teknokent yönetimi genellikle yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı ve üyelerinden oluşmaktadır.

Teknokentlere Kimler Başvuru Yapabilir?

Teknokentlerin başvuru şartları farklılık gösterir. Bu nedenle başvurmak istediğiniz teknokentlerin başvuru şartlarını iyi incelemeniz gereklidir. Başvuru yaptığınız alana kabul edilmek için ARGE ve girişimcilik gibi konuları mutlaka incelemek ve konu hakkında fikir sahibi olmak gereklidir.

Teknokentlerin Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?

Teknokent alanında hazırladığınız proje kabul edildiyse kurumlar vergisinden muaf olursunuz. Bunun için projenizin onaylanması ve ARGE çalışmalarında bizzat yer almanız gereklidir. Bir diğer avantaj ise personellerin aldıkları ücretlerin de vergiden muaf tutulmasıdır. Ayrıca Katma Değer Vergisinden (KDV) de muaf olunur. Bunun için de projeye ait iş uygulamaları ve yazılım hizmetleri gibi alanların teslime edilmesi gerekmektedir. Teknokentlerde ve Teknokent yönetimi alanında akademisyenlere de oldukça önemli avantajlar sunulmaktadır. Bunlardan birisi ofis kiralarında %50’ye varan indirimdir. Akademisyenler için sunulan bir diğer avantaj ise kuluçka hizmetidir. Kuluçka hizmeti, bir akademisyenin şirket kurduğundan itibaren oluşan giderleri ve kira ücretleri ile ilgili indirimler bütünü olarak açıklanabilir.

Tüm bunların yanı sıra teknokentler öğrencilere de avantajlar sunmaktadır. Öğrenciler tam ve yarı zamanlı olarak staj yapabilir ya da bu alanda çalışma imkanı kazanabilir. Böylece sahada deneyim kazanmalarına imkan tanınmaktadır. Ayrıca ödev veya bitirme tezlerini şirketlerle iş birliği içerisinde yürütebilmektedirler. Öğrenciler için sunulan en önemli avantajlardan bir diğeri ise öğrencilerden herhangi bir başvuru ücreti alınmamasıdır.

Teknokentlerin en büyük sorunlarından biri kalifiyeli eleman eksikliği olarak bilinir. Hazırlanan projede bilgi sahibi bir elemanın eksikliği projenin teslimini ve sonucunu büyük oranda etkileyebilir.

Ülke Gelişiminde Teknokentlerin Önemi Nedir ?

Teknokentin genel stratejileri teknokent yönetimi tarafından belirlenmektedir. Bu bağlamda yönetim kurulu yardımcıları ve genel müdürler amaçlar doğrultusunda görevlerini yerine getirmektedirler. 1950’li yıllarda ABD’de Silikon Vadisi ile ortaya çıkan bir model olan teknokentlerin bir diğer adı teknoparktır. Buna ek olarak bilim parkı, araştırma parkı ve endüstri parkı gibi farklı isimler de kullanılmaktadır. Pek çok sanayileşmiş ülke ürettikleri katma değeri yüksek ürünlerin bu teknokentler sayesinde olduğunu söylemektedir. Türkiye’de de pek çok teknokent bulunmaktadır. Bunlardan ilki Ortadoğu Teknik Üniversite bünyesinde bulunur.

Teknolojik yarışın hız kazandığı günümüzde dileyen kişiler bulundukları bölgede kendi markasını oluşturabilir. Küresel çapta rekabete girebilmek ve fayda sağlamak için teknokentlerin sunmuş olduğu imkanlardan faydalanmak herkes için mümkündür. Bunun için mutlaka kişinin bulunduğu bölgedeki teknokentin mevzuatını ve başvuru koşullarını incelemesi ve ona göre bir yol haritası çizmesi gerekmektedir.

Üniversite ve şirketlerin bu anlamda teknokentlerle iş birliği artmalı ve daha fazla çalışmaya yer vermeleri elzemdir. Teknokentlere kabul edilmek için sadece bir şirket kurmak ya da marka sahibi olmak yeterli değildir. Bunların yanı sıra geliştirilmek istenilen alana yönelik mutlaka ileri teknoloji barındıran bir ARGE çalışması yapmış olmak gerekmektedir. Ayrıca şirket kapasitesi, ARGE niteliği, inovatif değeri ve şirketin başarısı gibi konular da teknokent yönetimi için oldukça önemli noktalardır.