Siteplus

PROFESYONEL BİR SİTE YÖNETİMİNDEN BEKLENEN ARTILAR

Profesyonel site yönetimi kat malikleri tarafından konfor amaçlı olarak tercih ediliyormuş gibi görülse de aslında zaruri bir ihtiyaç haline gelmeye başlamıştır. Son yıllarda pek çok site profesyonel bir yönetim yapısını seçiyor. Ancak bu konuda hâlâ yeterli bilgiye sahip olmayan veya çekinceleri olan kat maliklerinin olduğu da bir gerçektir. Bu yazımızda profesyonel site yönetimi hakkında sıkça sorulan soruların cevaplarını sizler için derledik. 

Profesyonel site yönetimi nedir?

Profesyonel site yönetimi 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun (KMK) mevzuattan doğan hak ve yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirmek üzere oluşturulmuş, komşuluk ilişkilerini yasal ve vicdani çerçevede gözetmesi gereken ve sürdürülebilirlik kavramına paralel bir işletme anlayışıyla faaliyet göstermesi gereken özel ve tüzel kuruluşların faaliyet tanımıdır.

Ülkemizde ne zamandan beri yoğun olarak tercih edilmektedir?

Konuyu ülkemiz genelinde ele alırsak eğer, teknolojiyle beraber inşaat sektörünün çok hızlı ivmelendiği dönem geçtiğimiz 10 -15 yılı içine almaktadır. İstisnai olarak İstanbul ilimiz yapı yoğunluğu ve çok yoğun göç alması nedeniyle inşaat sektörünün de çok hızlı ilerlemesi ve taleplerin çok yoğun olması sebebiyle çok daha önce tercih etmeye başlamıştır. 

Neden profesyonel site yönetimi?

Profesyonel site yönetimi içeriğine bakacak olursak kat malikleri için konfordan daha çok zaruri bir ihtiyaç haline gelmeye başladı. Projelerin uzun ömürlü olması ve uzun yıllar sıkıntısız işletilebilmesi için, işletme maliyetlerinin doğru hesaplanarak aidat dağılımlarının KMK ve ilgili yönetim planına uygun pay edilmesi için kat maliklerinin her zaman karşılarında çözüm üreten bir muhatap bulabilmesi için ve şeffaflık ilkesiyle her bilgiye anında ulaşabilmek için tercih edilir. 

Profesyonel site yönetimine geçiş yapmak isteyen siteler yönetim seçimlerinde nelere dikkat etmelidir?

Profesyonel site yönetimine geçiş yapacak siteler için öncelikle bu işi yapacak şirketlerin kurumsal, yetkin ve tecrübeli olmaları öncelikli kriter olmalıdır. Verilecek hizmetin kapsamı ve usulü belirlenmelidir ki ilerleyen dönemlerde yönetim kurulu ile yönetim şirketi arasında yetki karmaşası kaynaklı aksaklıklar yaşanmasın. Referansların yerinde incelenmesi uygulama boyutunda hizmetin nasıl verildiği hakkında fikir sahibi olmayı kolaylaştıracaktır. Denetleme mekanizmasının sürekli ve etkin olarak çalışması hem şeffaflık ilkesi açısından hem de olası problemlere erken müdahale açısından faydalı olacaktır.

Siteplus ile çalışan sitelerin avantajları nelerdir?

Siteplus her dönemin gelişmelerine, yeniliklerine kendini adapte ederek 1996 yılından günümüze kadar gelişerek büyüyen, sektördeki yeniliklere öncülük eden ve örnek alınan çalışma prensipleriyle bir kılavuz gibi sektörün diğer temsilcilerine de liderlik eden bir kuruluştur. Siteplus ile çalışan siteler, iş merkezleri, toplu yapılar her zaman yasal mevzuatlara uygun olarak yönetilir. Siteplus verdiği tüm hizmetleri (temizlik, güvenlik, bahçe bakım, peyzaj, ilaçlama, dezenfeksiyon gibi) kendi bünyesinde karşıladığı için projede şirket içinde şirket (taşeron) karmaşasına mahal vermez. Tek kanaldan çoklu hizmet vererek tüm sorunların tek bir kaynaktan çözümünü gerçekleştirir.  Kat maliklerinin her zaman ulaşabildiği ve anında çözüm aldığı çalışma prensibiyle sorunları bekletmeden çözer ve geri bildirimleri yapar. Satın almalarda teklif değerlendirme formları düzenleyerek alternatifli ve farklı çözüm yolları içeren tablolar oluşturarak projeye kılavuzluk eder.

Sitelere sunduğumuz hizmetler nelerdir?

Siteplus entegre tesis yönetim hizmetleri kapsamında bir projenin hizmet kapsamındaki tüm taleplerini kendi içinde karşılayabilecek organizasyon ağına sahiptir. Profesyonel Site Yönetimi, Muhasebe ve Halkla İlişkiler, Proje içi Call Center, Özel Güvenlik Hizmetleri, Temizlik Hizmetleri, Teknik Servis Hizmetleri, Bahçe Bakım Hizmetleri, Dezenfeksiyon Hizmetleri, Haşere ve Kemirgenle Mücadele Hizmetleri gibi tüm hizmetleri kendi bünyesinde ve Siteplus garantörlüğünde vermektedir.

(Bu yazı Aralık 2020 tarihli Siteplus ARTI dergisinde yayımlanmıştır.)