Siteplus

ŞEHİR HASTANELERİ YÖNETİMİ

Şehir Hastaneleri Yönetimi

Şehir hastaneleri yönetimi, sağlık hizmetinin verilmesinde en önemli paya sahip olan yönetim alanıdır. Türkiye'de şehir hastaneleri 2016 yılında Yozgat'ta ilk şehir hastanesinin açılmasıyla gündeme gelmeye başlamıştır. Şehir hastaneleri, sağlık hizmetlerini karşılamak için kamu öze ortaklığı kullanılarak genelde şehrin dış taraflarına yapılan diğer hastanelerden farklı olarak içerisinde otel ve alışveriş merkezi gibi ticari amaç güden kurumları da barındıran çok yataklı sağlık hizmeti veren hastane türüdür. Bu hastaneler devletin tahsis ettiği arazilere çok yüksek teknoloji ve bedeller ile yapılmaktadır. Devlet özel sektöre 25 sene süresince yatırım bedelini karşılamak için kira ödemeyi tahahhüt etmektedir. Sağlık hizmeti dışında kalan yemekhane, bilgi işlem gibi ek hizmetler de bu şirketlere bırakılır ve şirketler bu alanlardan elde ettikleri karlarda KDV, damga vergisi gibi vergilerden muaf tutulmaktadır.

Şehir Hastanelerinin Avantajları Nelerdir ?

Şehir hastaneleri yönetimi insan kaynakları yönetimi, finans yönetimi, hasta memnuniyeti, stratejik planlama, risk yönetimi, acil durum hazırlığı, eğitim ve araştırma gibi alanları kapsayan geniş bir yelpazeye sahiptir. Şehir hastaneleri sağlamış olduğu fiziksel özellikleri ile (dinlenme salonlarının olması, modern sağlık tesisi, nitelikli yataklar) pek çok avantajı da beraberinde getirmektedir. Bu hastaneler yüksek teknoloji cihazlar ve yenilikçi laboratuvarlar kullanarak daha iyi sağlık hizmeti üretilmesi konusunda öncülük etmektedir. Temizlik ve yemek hizmetlerinin kaliteli hale gelmesi de şehir hastanelerini diğer hastanelerden ayıran en önemli pozitif yönlerden bir tanesidir. Binaların konforlu olması ve hasta odalarının tek ya da iki kişilik olması gibi yönleri ile de sağlık hizmetinde kaliteyi ön plana çıkaran bir durum sergilemektedir. Öte yandan bu durum hasta mahremiyeti ve hastaların memnun olması açısından da oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şehir Hastanelerinin Dezavantajları Nelerdir?

Hastane binalarının büyük olması hem şehir hastaneleri yönetimi hem de hastaların hizmete kolay erişebilmesi açısından zorluklar çıkarmaktadır. Ayrıca çalışanların performansını da düşürmektedir. Şehir hastanelerinin şehrin dış taraflarına inşa edilmiş olması da ulaşım açısından zorluklar meydana getirmektedir. Diğer bir dezavantajlı durum ise kamu özel ortaklığından kaynaklanan ekonomik maliyetlerdir. Bu durum sağlığın ticarileşmesi olarak görülüp eleştiri konusu olmaktadır. Şehir hastanelerinin getirmiş olduğu bir diğer negatif durum ise sözleşmelerdeki eksik noktalardır. Bu tür negatif durumların önüne geçebilmek için nereye ne kadar maliyet gerektiğinin fotoğrafı iyi çekilmeli ve buna uygun bir plan hazırlanmalıdır. Şehir hastanelerinin yurtdışında uygulanıp olumsuz sonuçlar alındığı örnekler düşünüldüğünde bu durum negatif bir düşünceye yol açmakta ve şehir hastanelerinin gerekli olmadığı izlenimini vermektedir.

Sağlıkta modernizasyon açısından yeni bir soluk getiren şehir hastaneleri yönetimi de oldukça dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Bu nedenle yönetim konusuna özen gösterilmeli ve sağlık hizmetlerinde kalitenin artması, hasta memnuniyetinin sağlanması ve daha pek çok açıdan iyi bir yere gelmek için işinin ehli olan yöneticiler ile çalışılması gerekmektedir.

Sağlık sisteminin daha iyi bir hale gelmesi için şehir hastanelerinin pozitif ve negatif yönleri iyice irdelenmeli ve buna uygun şekilde aksiyon alınmalıdır. Şehir hastanesi yönetimi şeffaf ve hesap verebilir olmalı ve hastane çalışanları ve hastaların memnuniyetine yönelik çalışmalar yapmalıdır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı şehir hastanelerine yönelik yeni bir mevzuatın oluşturulmasında rol oynamalıdır ve daha etkili denetimler gerçekleştirmelidir. Yönetici pozisyonunda olan kişiler için kongre ve sempozyumlar düzenlenerek şehir hastaneleri yönetimi hakkında çok daha bilgili olunması sağlanabilir.