Siteplus

SALGINLA MÜCADELEDE PERSONEL EĞİTİMİ

“Pandemi döneminde Siteplus’ın personel eğitimlerinde hangi noktalara ağırlık verdiğini Eğitim ve Denetim Sorumlusu Özlem Kaplan anlatıyor”.

Siteplus’ın periyodik olarak mesleki yeterlilik, kişisel gelişim ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verdiğini biliyoruz. Pandemi sürecinin başından itibaren personelin eğitimi nasıl sağlandı? Bu eğitimlerde hangi konulara ağırlık verildi?

Bu dönemi 3 ayrı aşamada irdelemek doğru olacaktır:

Salgın hastalığın başladığı dönemlerde tüm Entegre Tesis Yönetimi Hizmetleri için “Covid-19 ile Mücadele Prosedürü-Temizlik-Dezenfeksiyon Uygulamaları” konularını içeren prosedürler hazırlandı ve bu doğrultuda gerçekleştirilen tüm hizmetlerin akış şeması düzenlendi.

Entegre Tesis Yönetimi personeli için bu prosedürler kapsamında “Hijyen-Temizlik ve Dezenfeksiyon” uygulamaları doğrultusunda “ Virüs Hakkında Bilgilendirme, Virüsten Korunma Yolları, El Hijyeni-Önemi, Ellerin Yıkanması Gereken Durumlar, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı ile birlikte; Eldiven Kullanımı-Önemi, Tıbbi Maske Kullanımı-Önemi, Siperlik Kullanımı-Önemi konuları, Sık Temas Edilen Yüzeyler ve Dezenfeksiyonu, Temizlikte Renk Kodlama Sistemi ve Önemi, Temizlik ve Dezenfeksiyon Uygulamaları ve Önemi, Alanlara Göre Dezenfeksiyon Planları, Kullanılan Temizlik ve Dezenfektan Maddeler ve Kullanımı, Atık Yönetimi” konularının yer aldığı eğitim programları hazırlanarak, kısıtlamalar öncesinde çalışan personelimize yüz yüze eğitimler verildi. Uygulamalar yerinde kontrol edildi.

Kısıtlamaların başladığı dönemde; “Zoom-Skype-WhatsApp” kanallarıyla online olarak personellerimize ulaşıldı ve pandemi sürecinde: “Hijyen uygulamaları, psikolojik süreçler, beslenme düzeni, insan kaynakları süreçleri vb. aşağıda listeli konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

  • Sosyal izolasyon,
  • Koronovirüs sürecinde sosyal izolasyonda psikolojinin korunması için öneriler,
  • Evde hijyen uygulamaları, sosyal izolasyon süresince evde doğru beslenme, el yıkamanın önemi, doğru el yıkama şekli ve el yıkama sıklığı,
  • Doğru tıbbi maske kullanımı,
  • Tek kullanımlık maske, eldiven, kişisel hijyen malze- me atıklarının bertarafı
  • Market alışverişlerinde dikkat edilecek noktalar,
  • Temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları,
  • Sık temas edilen yüzeylerin temizlik ve dezenfeksi- yonu,
  • Salgın zamanı gıda israfının önlenmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar,
  • Covid-19 ile getirilen ücretsiz izin ödeneği ve kısmi çalışma ödeneği vb.

Yeni normal’e uyum süreci ile birlikte “Covid-19 Süreci ve Yeni Normal Döneme Uyum Prosedürü” hazırlanarak hizmet akışının yürütülme şekli belirlendi. Bu prosedürler kapsamında eğitim programları hazırlanarak personel eğitimleri verilmeye başlandı, uygulamalar kontrol edildi. Eğitim Programlarımızda “Hijyen Uygulamalarının yanı sıra Pandemi Sürecinde Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü” konularında eğitimler verildi ve Eğitim-Kontrol hizmetlerimiz verilmeye devam ediyor.

Aynı zamanda sürecin başlangıcından itibaren virüs ve korunma yolları hakkında bilgilerin yer aldığı, afişler, sosyal mesafe ve koruyucu kullanımı ile ilgili görseller personel dinlenme, giyinme vb. yaşam alanlarına asılarak personelin bilgilendirilmesi ve uyarılması sürekliliği sağlanmıştır.

Hazırlanan tüm prosedürler, talimatlar, dezenfeksiyon kontrol formları, eğitim sunumları, gerçekleştirilen eğitimlere ait dokümanlar vb. bilgiler müşterilerimizle paylaşılarak hizmet akışı ve güncel durum hakkında sürekli bilgilendirilmeleri sağlandı.

Okurlarımıza yeni “normal” döneminde sağlık ve güvenlikleri için nelere dikkat etmelerini tavsiye edersiniz?

Bilindiği üzere “Yeni Normal Dönem” Kurallı, Kademeli Normalleşme sürecidir. Bu dönemde bireysel tedbirler ve uygulamalar büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda; doğru maske kullanımı, el hijyeni ve ellerle yüz bölgesine temas edilmemesi, kalabalık oluşturulmaması, sosyal mesafenin korunması, mümkün olduğunca bulunduğumuz ortamlarda temasın asgariye indirilmesi, temas halinde ellerin yıkanması ya da dezenfekte edilmesi, bulunulan ortamların havalandırılması ve gerek ev ortamında gerekse iş ortamında sık temas edilen yüzeylerin düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyonunun sağlanması, giysilerin hijyenine dikkat edilmesi, alışveriş sürelerinin kısa tutulması, kamuya açık alanlarda özellikle tuvalet ve lavabo alanlarının kullanımından zorunlu olmadıkça kaçınılması, kullanım zorunlu ise süre, temas ve kişisel hijyen uygulamalarına dikkat edilmesi, gerekmedikçe ev ve iş ortamı dışına çıkılmaması, sosyal aktivelerde sürenin sınırlandırılması gibi önerilerde bulunulabilir.

(Bu yazı Temmuz 2020 tarihli Siteplus ARTI dergisinde yayımlanmıştır.)