Siteplus

PROFESYONEL SİTE YÖNETİMİ

Profesyonel Site Yönetimi

Profesyonel site yönetimi, toplumların yaşantısında köklü değişim endüstri devrimi ile başlamıştır. Genellikle kırsal alanlarda yaşayan insanlar, fabrikaların kurulması ile birlikte artan işçi ihtiyacının karşılanması amacıyla metropollere akın etmişlerdir. Bu kırsal alandan kente göç hareketi büyük şehirlerde kapasitelerin çok üzerinde konut ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Devrim olarak sayılan betonarme yapıların gelişmesi ile oluşan çok katlı binalar bu sorunun çözülmesine çok büyük bir katkı sağlamıştır. Ancak bu yaşantının getirdiği maliyet yükleri bulunmaktaydı. Maliyetlerin düşürülmesi adına binaların önce kat sayıları arttırıldı ve daha sonra belirli sayıda bina bir araya getirilerek site kültürü oluşmaya başlandı. İnsanlar bu değişimle daha çok beraber yaşamı paylaşmak zorunda kaldılar.

İnsanlar birlikte yaşamanın sağladığı avantajların yanı sıra birlikte çıkardığı sorunlarla da yüzleşmiştir. Bu sorunların çözümünde rol oynaması için ülkeler site yönetimi ile ilgili mevzuatlar yayınladı, kanunlar ve yönetmelikler çıkardılar. Bu kurallar doğrultusunda apartman ve site sakinleri kat malikleri arasında amatör yöneticiler seçerek sorunların üzerinden gelmeye çalışıldı. Ancak site yönetiminde çıkan bazı sorunlara yöneticiler çözüm olamadıkça ortaya profesyonel site yönetimi kavramı ortaya çıkmıştır. Bu yönetim şeklinde apartman, site, plaza gibi kat mülkiyeti esasına dayalı olarak bir arada yaşanan binaların hukuki, maddi, idari ve yönetim gerekliliklerinin profesyonel tek bir şirket tarafından yönetilmesidir.

Profesyonel Site Yönetiminin Avantajları Nelerdir ?

Amatör site yönetimi ile profesyonel yönetim karşılaştırıldığında profesyonel bir yönetim şekli her zaman daha avantajlı olacaktır. Bu tür bir yönetimde apartmanın bütçesi kat maliklerinden toplanan aidatlardan oluşur. Sitenin yönetici ile yönetildiği durumlarda, yöneticiler komşuluk ve yöneticilik kavramlarını ayırmakta ve kuralları uygulamakta zorlanmaktadırlar. Ancak profesyonel yönetim şirketleri, kurumsal yapıları ve bünyelerinde bulundurdukları hukuksal altyapı ile tahsilatlar konusunda başarılı bir rol oynamaktadır. Buna ek olarak profesyonel site yönetimleri, kat malikleri arasında çıkan olası bir anlaşmazlık esnasında yönetim tecrübeleri ve hukuki altyapıları ile daha etkin çözüme ulaşırlar.

Her profesyonel site yönetimi, yapılacak tadilatlarla ilgili bünyesinde bir inşaat şirketi bulundurabilir veya anlaşmalı olduğu firmaların listesini çıkarabilir. İş yönlendirme kapasiteleri sebebiyle bu tarz durumlarda profesyonel yönetim ile daha ekonomik sonuçlara ulaşmak mümkündür. Bunların yanı sıra apartman görevlisinin maaş ya da sigorta prim takibi gibi karşılaşılabilecek sorunlar açısından profesyonel bir yönetimden faydalanmak daha avantajlıdır. Genel olarak tüm avantajları sıralarsak:

  • Profesyonel site yönetiminin hukuki altyapısı ile tüm toplantılar kanunun gerektirdiği gibi yasal mevzuata uygun olur.
  • Anlaşmazlıkların çözümü daha adil ve daha kolay sağlanır.
  • Asansörcü, tesisatçı vs. ihtiyaç duyulduğunda işin mali kısmı daha ekonomik ve kolay çözülmektedir.
  • Aidatla ilgili tüm yasal işlemler ve hesap işlemleri daha kolay yapılmaktadır.
  • Defter tutma ve noter işleri gibi resmi işlemler daha bilgili kişilerce yapılmaktadır.
  • Bahçe düzenlemesi, temizlik işleri gibi tüm işlem detayları profesyonel şirket yönetimi tarafından halledilir.

Site Yönetiminin Profesyonel Bir Site Yönetimine Devri için Yapılması Gerekenler Nelerdir ?

İlk olarak kat malikleri kurulu toplanmalı ve mevcut yönetmeliğe göre toplantıdan en az 15 gün önce duyuru yapılması gerekmektedir. Bu kat malikleri toplantısında apartman sakinlerinden en az %50 katılım gerekmektedir. Bu toplantıda yeterli katılım olmaz ise 15 gün sonra 2. toplantı katılımcı sınırı aranmaksızın gerçekleştirilir. Toplantıda site yönetiminin profesyonel yönetim şirketine devri hususunda karar çıkmalıdır. Ardından kat malikleri arasında denetçiler seçilir. Seçilen denetçiler apartmanı yönetim şirketine karşı temsil eder ve denetçiler ile firma arasında sözleşme imzalanır. Son olarak, profesyonel site yönetimi hesaplarının yönetim firması tarafından kullanılması konusunda yetki verilir.