Siteplus

PROFESYONEL SİTE YÖNETİMİ ALIR MIYDINIZ?

 

Bir site yönetim projesinin Siteplus tarafından gerçekleştirilmesi, o projenin marka değerini artırarak sitenin, bulunduğu lokasyonda fark yaratmasına olanak verir. Siteplus’ın sağladığı düzen ve güven ortamı o projenin talebini ve güvenilirliğini artırır. Yönetimin, Siteplus profesyonelliğine emanet edilmesi, daire sahipleri arasında yaşanması olası krizlerin de önüne geçer.

Siteplus, bir site yönetimi projesini almaya hak kazandığında, ilk olarak, uzman personeliyle birlikte idari ve fiziki fizibilite çalışması gerçekleştirir. İdari altyapı incelenerek siteye özel yönetim uygulaması için izlenecek rota belirlenir. Güvenlik ekiplerimiz, yaşanabilecek olası güvenlik risklerini önceden belirleyebilmek adına risk analizi yaparak güvenlik uygulamaları üzerine rapor düzenler. Temizlik ekiplerimiz yapının özelliklerine uygun makine, ekipman ve temizlik ürünleri tedariği ve kullanım prosedürlerini belirleyerek konuyla ilgili bir plan hazırlar. Projenin teknik altyapısı teknik kadromuz tarafından incelenerek, mevcut altyapının durum raporlaması gerçekleştirilir. Hukuk birimimiz tarafından mevcutta oluşan hukuksal sorunların tespiti yapılır. Peyzaj ekibimiz ise alana uygun peyzaj planlaması gerçekleştirir.

Projenin fizibilite çalışmalarına istinaden alınan önlemlerle beraber kadroların oluşturulması için ihtiyaç duyulan ekibin temini sağlanır. Bu kadro site müdürü, muhasebe, güvenlik ekibi, temizlik ekibi, teknik ekip, bahçe ve peyzaj personeli, havuz personeli vb.’den oluşur. 

Şeffaf yönetim anlayışı ilkesiyle tüm mali ve idari konular ile ilgili kat malikleri bilgilendirilir. Kat malikleri, site yönetim uygulama programımıza entegre edilerek kendilerine, istedikleri her an bilgi akışı sağlanır. Aidatların tahsili takip edilir ve harcamaların takip ve raporlaması yapılır. İşletme projeleri hazırlanarak aidatlar belirlenir ve giderler kontrol altında tutulur. Genel kurul süreçleri takip edilir. Yapılacak faaliyetler planlamaya alınır ve oluşturulan planlama doğrultusunda hayata geçirilir.

 

Site yönetimi neden profesyonellere bırakılmalıdır?

Teknolojideki hızlı gelişimle beraber, yükselen yaşam kalitesine paralel olarak artan konfor arayışı hizmetin her alanına yansımıştır. Site yönetimi, önceden bir kat maliği vasıtasıyla aidat toplayıp fatura ödemekten ibaretken, şimdi ise yaşam alanlarımızda konforu ve güvenliği artıran hizmetlere ihtiyaç duyan sistemler haline dönüşmüştür. Artan konut sayısıyla beraber toplanan aidatların miktarları da yükselmiştir. Bilinçlenen site sakinleri, ödediği aidatların karşılığında hizmet almak ve ödediği rakamların karşılığını görmek istemiştir.

 

Siteplus, şeffaflık ilkesiyle yönetiyor olduğu site ve toplu yapı hesap bilgilerinin günün her saati görülebildiği ve incelenebildiği bir uygulama oluşturarak gerekli tüm bilgiyi kat malikleriyle paylaşmaktadır. Mali her işlemi piyasa şartlarına göre değerlendirmekte ve teklifler alarak kıyaslama yapmaktadır. Yönetimini kat maliklerinin yaptığı sitelerde komşular arası tatsız tartışmalar, kavga boyutuna ulaşan üzücü olaylar yaşanmaktadır. Profesyonel site yönetim hizmetleri bu olumsuzlukları ortadan kalıcı bir biçimde kaldırarak komşuluk ilişkilerinin zedelenmesini önlemektedir.

 

Tek kaynaktan çoklu hizmet almanın avantajları nedir?

Sitelerin ve toplu yapıların yaşadığı en büyük sorunlardan birisi de alınan yönetim hizmetlerinin alt taşeron kuruluşlarca yapılmasıdır. Kat maliği tek kaynakla muhattap olmak için yönetimi profesyonel firmalara bırakmakta fakat güvenlikte farklı firma, temizlikte farklı firma ve tüm diğer hizmetlerde farklı firmalarla karşı karşıya kalmaktadır. Hal böyle olunca olumsuz bir durum yaşanması durumunda firmalar birbirlerini suçlamaya başlamakta ve çözüme ulaşmak çok zor olmaktadır. Siteplus, Türkiye’de tüm bu hizmetleri tek çatı altında toplayarak tek kaynaktan çözüm ortaklığı yapan ilk ve tek firmadır. Bunun avantajı, profesyonel site yönetimi çatısı altında bulunan her birimin tek bir idareye bağlı çalışması ile çok başlılığın önlenmesi ve çözümün tek kaynaktan sağlanarak oluşan her duruma anında reaksiyon gösterilmesidir.

(Bu yazı Mayıs 2019 tarihli Siteplus ARTI dergisinde yayımlanmıştır.)