Siteplus

PROFESYONEL SİTE GÜVENLİĞİ: HER SİTEYE LAZIM!

Yapılan istatiksel çalışmalarda insanların siteleri tercih etmelerindeki ilk sebebin, güvenlik endişesinden kaynaklandığı belirlenmiştir. İnsanlar genelde toplu konut alanlarında yaşamayı tercih ederler. Şehrin kaosu, güvensizliği ve karmaşasından uzak, ailesinin güvende olduğunu bildiği, mutlu ve huzurlu bir yaşamı sürdürmek isterler. Bunun yanında, nezih, düzenli, sakin bir ortam oluşu, spor alanları ve pek çok aktivitenin, zevk ve uğraşlarına uygun mekânların birlikte sunulması da tercih nedenlerini etkilemektedir. Ancak yapılan istatiksel çalışmalarda insanların siteleri tercih etmelerindeki ilk sebebin, güvenlik endişesinden kaynaklandığı belirlenmiştir.

Toplu konut alanlarında fiziki ve elektronik güvenlik gibi birçok tedbirler alınabilmektedir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

Fiziki Güvenlik:

• Güvenlik Personeli

• Yüksek Duvarlar

• Tel örgüler

• Çitler

Elektronik Güvenlik:

• Kamera sistemleri

• Devriye tur sistemleri

• Yangın ve gaz sistemleri

• Görüntülü telefon sistemleri

• OGS araç sistemleri

• Turnike sistemleri

• Asansör kontrol sistemleri

Yukarıda bahsettiğimiz bütün sistemler teknolojiye dayalı elektronik güvenlik önlemleri ve özel güvenlik personelinin oluşturduğu fiziki ve psikolojik algı, güvenli bir alan duygusu yaratmaktadır.

Bu sistemlerin yer aldığı bir ortamda insanların güvende olduğu varsayılabilir. Tabii ki bütün bu sistemlerin doğru düzenli çalışması, takibinin ve kontrollerinin tam anlamıyla yapılması gerekmektedir. Bir toplu yaşam alanının güvenliğinde bu sistemlerin haricinde, alınması ve uygulanması gerekli olan diğer tedbirler de hayata geçirilmelidir. Bu durumda gerçek site güvenliğinden bahsedilebilir. İşte bu aşamada Siteplus farkı ve özelliği hissedilmeye başlanır. Nedir bunlar, kısaca bahsedelim;

• Ziyaretçilerin giriş-çıkış prosedürü

• Teknik servis prosedürü

• Posta-kargo prosedürü

• Kiralık-satılık emlak prosedürü

• Eşya taşıma prosedürü

Bu prosedürler, site sakini olmayan, ancak site içine rahat girebilecek ziyaretçilerin takibinin ve kontrolünün yapılabilmesi adına güvenlik seviyesini bir üst noktaya çıkarabilecek yardımcı uygulamalardır.

Ayrıca, acil durum ve doğal afetler gibi insan iradesi dışında gelişen felaketler için de hazırlık yönergeleriyle hareket edilmesi gerekmektedir. Bu yönergeler;

• Yangın yönergesi

• Deprem yönergesi

• Acil durum yönergesi

• VIP yönergesi

• Komşu site güvenlik seviyesinin tespitidir.

Yangın, deprem ve sel baskınlarında kolluk kuvvetlerini ve diğer kurum çalışanlarını doğru bilgilendirmek, gecikme durumunda derhal müdahalelerde bulunmak lazımdır. Engelli ve yatağa bağımlı hastalar, yaşlı ve kimsesiz site sakinlerinin konut bilgilerini öğrenerek müdahale önceliğini buna göre organize etmek gerekmektedir. Aynı şekilde VIP derecesindeki sakinlerin bu plana dâhil edilmesi unutulmaması gereken bir konudur.

Kısacası, sitenin risk haritasını yaparken bütün iç ve dış tehditleri tespit ederek bununla gerekli düzeltici faaliyetlerle riskleri ortadan kaldırmak veya yaşanabilecek kayıp ve kazaları en aza indirgemek birinci önceliğimizdir.

Bütün bu elektronik ve fiziki sistemler son teknoloji ürünleri de olsa başarıya ulaşmak için iyi seçilmiş, iyi eğitim verilmiş, işini seven, disiplinli bir ekip ruhu gerekmektedir. Bu sağlamanın tek yolu ise personele verilen değer, aidiyet duygusu, sosyal haklarının zamanında verilmesi ile sağlanabilmektedir.

(Bu yazı Mayıs 2019 tarihli Siteplus ARTI dergisinde yayımlanmıştır.)