Siteplus

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) GÜVENLİĞİ

Sürdürülebilir enerji günümüzde uygun bir çözüm yolu olarak karşımıza çıkıyor. Gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan güneş enerjisi özellikle konut ve ticari seviyede önem kazanıyor. Bu yüzden güneş enerjisi santralleri için yapım ve işletme safhasında sürdürülebilir bir güvenlik sağlamak öncelikli hale geliyor. GES güvenliğinin santralin tasarlanma aşamasından itibaren dikkatle planlanması gerekiyor.

Güneş enerjisi santralleri yerleşim alanlarından uzakta bulunduğu için malzeme tahribatı ve hırsızlık gibi güvenlik risklerine açık projelerdir. Bu tür riskler proje maliyetini artırmasının yanı sıra verimliliği de düşürür. Siteplus, GES projenizi inceleyerek riskleri belirler ve size uygun güvenlik çözümünü sunar. Bu değerlendirme sonucunda 7/24 teknoloji destekli fiziki güvenlik hizmeti verdiği gibi, müşteri talebi doğrultusunda yalnızca teknolojik güvenlik çözümleri de kullanır. GES güvenliğinde tesise izinsiz girişleri engellemek amacıyla Siteplus tarafından kullanılan sistemler arasında:

 • IP kamera sistemleri
 • Light Fence uygulaması
 • Hareket sensörleri
 • IR spotlar
 • Uzaktan izleme sistemleri
 • Acil arama sistemleri

yer almaktadır.

Siteplus güneş enerjisi santralinizin güvenliğinde etkili ve profesyonel çözüm anlayışı ile hareket ederek şüpheli şahıs, araç ve istenmeyen maddelere karşı önleyici tedbirler alır. Bu amaçla zor coğrafi ve iklim koşullarında, büyük yerleşim alanlarından uzak GES’lerde özel güvenlik hizmeti verecek personel dikkatle belirlenir. Siteplus özel güvenlik personeli her türlü güvenlik riskine karşı eğitimlidir.

Siteplus güvenli bir GES için:

 • Tesis çevresinde sürekli yaya güvenlik devriyesi sağlar.
 • GPS tabanlı tur takip sistemi ile personel takibi yapar.
 • Hazırlanan acil ve rutin durum prosedürlerini personele tatbikat ile anlatır.
 • Tesiste oluşabilecek tüm risklere karşı hazır olmak için özel güvenlik personeline eğitim verir.
 • Şüpheli araç, insan ve paket kavramlarının personel tarafından doğru analiz edilmesini sağlar.
 • Raporlama yapar.
 • Özel güvenlik personeline CCTV ve ekipman eğitimi verir.

Enerji sektörü, homojen bir sektör değildir. Dolayısıyla her enerji modeli, bulunduğu bölgeye göre farklı işletme ve güvenlik önlemlerini gerektirir. Geleceğin sürdürülebilir enerji teknolojisi güneş enerjisi santralleri eğitimli ve uzman personeli, en son teknoloji özel güvenlik ekipmanları ile Siteplus Özel Güvenlik Hizmetleri korumasındadır.