Siteplus

ENTEGRE TESİS YÖNETİMİNİN BİR ARTISI VAR

Günümüzde müşteriler artık basitlik istiyorlar. Her şeyi hemen ve mümkünse tek bir kaynaktan sağlamayı tercih ediyorlar.  Tek noktadan bütünleşik hizmet isteği, entegre tesis yönetimi hizmetleri için öngörülen büyümeyi de açıklayabilir.

Entegre Tesis Yönetimi (IFM-Integrated Facility Management olarak da bilinir), kuruluşunuzun/tesisinizin tüm tesis hizmetlerini ve gereksinimlerini tek bir hizmet sağlayıcısında birleştirme yöntemidir. Tüm tesis yönetimi gereksinimlerinizi birden fazla sağlayıcı yerine tek bir hizmet sağlayıcıya devretmek, kuruluş içindeki iletişimi ve karar vermeyi kolaylaştırır ve tesislerinizin verimliliğini artırır ayrıca günlük işlemleri kolaylaştırır.

Günümüzde artan sayıda tesis yöneticisi, iş yerinde yaşam kalitesini iyileştirme arayışında entegre hizmetler arıyor.

 

Entegre Tesis Yönetiminin Geçmişi 

Birçok iş alanında olduğu gibi entegre tesisler de başlangıçta gereksinim duydukları hizmetleri kendi bünyelerinde karşılamaya çalıştı. Ancak bir süre sonra tesisin asıl amacı dışındaki bu destek hizmetlerinin de uzmanlık gerektirdiği fark edildi. Bu nedenle dışarıdan hizmet alımı ile hizmet akışı sağlanmaya çalışıldı. Farklı hizmetler için farklı çözüm ortaklarının kullanıldığı bu dönem hizmet senkronizasyonunda aksamalara yol açtı. Birden fazla hizmet alanının iş birliğini gerektiren sorunların hızla çözümlenmesinde de zorluklar ile karşılaşıldı.

Tüm bu tecrübeler, entegre tesislerin destek hizmetlerini dışarıdan ve tek bir kaynak üzerinden çözmelerinin zaman, bütçe ve kalite açısından bir avantaj olduğunu gözler önüne serdi. Ayrıca sürdürülebilirlik ve son teknoloji ürünlerinin yönetime uyarlanması da hizmet kalitesi ve işleyişteki payı artırdı.

Bu doğrultuda; entegre tesis çalışanlarının bireysel ihtiyaç ve sağlığını göz önünde bulunduracak bir yönetim anlayışı ile hizmetlerin sunulması gereksinimi değerlendirildi. Artık dev enerji projeleri, önemli sanayi yatırımları, şehir hastaneleri, iş kuleleri, siteler, alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, teknoparklar gibi farklı pek çok alanda Siteplus gibi entegre tesis yönetiminde profesyonel bir yapı ile çalışmak gerekliliği açığa çıktı.

Birden çok hizmet sağlayıcıyla çalışmak, zamanla sizi çok sayıda alt tedarikçiyi yönetme, bunları entegre etme ve ilgili risklerle başa çıkma gibi zaman alıcı bir görevle baş başa bırakır.

 

Siteplus Entegre Tesis Yönetiminin Artıları

Siteplus Entegre Tesis Yönetim Hizmetleri, tüm hizmet sunumlarını, idareyi, eğitimi, operasyonel yönetimi, entegrasyonu, yeniliği yönetir ve müşteri organizasyonuna stratejik destek sağlar.

Siteplus’ın uzmanlığını değerlendirmenin birçok avantajı vardır. Tek bir hizmet sağlayıcısı kullanıldığı için kuruluşların birden çok hizmet sağlayıcıyla ilişkili ek maliyetleri azalır, bu da denetledikleri sözleşmelerin sayısını azalmasına, böylece genel yönetimin basitleştirilmesine olanak tanır. Siteplus Entegre Tesis Yönetim Hizmetleri ile kurum içindeki doğrudan ve dolaylı maliyetlerinden kaçınılır. Personel, malzeme ve kalite kontrol ile ilgili maliyetler azalır. Bu maliyet tasarrufları, müşterileri kendi organizasyonlarını iyileştirmeye yönelik yatırımlarını finanse etmeye yönlendirilebilir.

Destek hizmetlerini hizmet sağlayıcınız Siteplus‘ın tecrübesine bırakmanız temel işinize ve kendi uzmanlık alanınıza odaklanmanıza olanak tanır. Siteplus’ın profesyonel ve eğitimli ekibi daha yüksek verimlilik ve daha iyi hizmet kalitesi sağlayacaktır. Böylece siz de çalışanlarınızı, işinizin en önemli alanlarına yönlendirebileceksiniz.

Siteplus, entegre tesis yönetimi hizmeti sunarken organizasyonunuzu iyileştirmeyi amaçlar. Entegre tesis yönetiminde şunları hedefler:

HEDEF 1: Personel ve müşteriler için daha rahat, temiz ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak,

HEDEF 2: Çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak,

HEDEF 3: Tesis / kuruluş varlıklarını korumak,

HEDEF 4: Çalışanların üretkenliğini artırmak ve moralini yükseltmek.