Siteplus

ENTEGRE TESİS YÖNETİMİ

Entegre Tesis Yönetimi

Entegre tesis yönetimi, ürünün üretimden itibaren tüm süreçlerinin kontrol edildiği tesislerdir. Üretim sürecinde birbirinden alakasız bir çok işlem olsa da bu işlemler tek bir çatı altında birbirine uyumlu hale getirildiği için entegre tesis adı verilmektedir. Başka bir deyişle tesisin uçtan uca tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen hizmetler bütünü olarak da bilinir. İşletmenin ana faaliyet alanları dışında kalan bölümler ihtiyaç ve gereklilikleri, hizmet kalitesi ile birleştiren fonksiyonel amaçları kapsar. Entegre tesis yönetiminin bir diğer temel amacı bilgi alışverişi ile faaliyet takibinin etkin bir şekilde yapılmasıdır. Konut, alışveriş merkezi, ofis ve çeşitli endüstriyel tesislerin ihtiyaçlarını tek bir elden karşılamaktadır.

Tesis Yönetiminin Temel Faaliyetleri ve İçerikleri

Entegre tesis yönetimi, firma ya da kuruluşların alt birimlerini tek bir çatı altında toplar. Bunlar:

 • Bina hizmetleri (ısıtma, soğutma, jeneratör, arıtma, su, vs. işletimi ve kullanımı, alan planlaması, yerleşim ve taşınma işlemleri)
 • Bakım ve onarım
 • Güvenlik (bina girişlerinde, personel ziyaretçi ve malzeme trafiği kontrolü)
 • Sivil savunma ve afetlere hazırlık
 • Yemek ve diğer ikram hizmetleri (yemek, kafeterya, fastfood, vs.)
 • Temizlik Hizmetleri (ofis, çevre, dış cepheler)
 • Bahçe ve bitki bakımı (iç ve dış mekanlarda bulunan bitkilerin bakımı)
 • Ulaşım hizmetleri (personel taşıması, ring seferler, araçları ve şoför tahsisi)
 • Konferans ve toplantı mekanlarının yönetimi (salon ve odaların tahsisi)
 • Resepsiyon hizmetleri (görevli ve ziyaretçi trafiği)
 • Arşiv yönetimi (dokümanların fiziksel muhafazası ve kullandırılması)
 • Haberleşme hizmetleri (data ve ses kabloları ile santral yönetimi)
 • Depolama ve dağıtım (tesis içinde kullanılacak malzeme yönetimi)
 • Kurye hizmetleri
 • Printshop (basım işlemleri, kopyalama işlemleri, fotokopi makinaları)
 • Sağlık hizmetleri
 • Spor (soyunma odası, duş, spor odası ve malzemeleri)

şeklinde sıralanabilir. Tesiste müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için maksimum seviyede verimlilik elde edilmesi ve üretkenlik oluşması gerekir. Bunun için de iş dünyasının her alanında etken bir rol oynayan zaman unsurunun mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Böylece kurum yada kuruluşun içerisinde bulunan her birimin kurulacak olan güçlü iletişim ve profesyonelin bir koordine ile zamandan tasarruf etmesi sağlanır.

Entegre Tesis Yönetimi Neleri Kapsar?

Faaliyetlerin sürdürülebilir ve etkin düzeyde olmasını sağladığı yönetim anlayışını en önemli elementi profesyonelliktir. Efektif olduğu kadar titizlik de isteyen entegre tesis yönetimi uzman kişilerce yapılmadığı sürece sadece bir birimin değil bütün yapının çökmesine sebep olabilir. Uzman ve deneyimli olan kadroyla tesiste bulunan verimliliğin artması için ihtiyaçlar hızla belirler. Buna ek olarak hizmeti sunarken organizasyonunuzu iyileştirmeyi de amaçlar.

Entegre tesis yönetiminde:

 • Hedef 1: Personel ve müşteriler için daha rahat, temiz ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak,
 • Hedef 2: Çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak,
 • Hedef 3: Tesis / kuruluş varlıklarını korumak,
 • Hedef 4: Çalışanların üretkenliğini artırmak ve moralini yükseltmek.

hedeflenmektedir. Entegre tesislerin destek hizmetlerini dışarıdan ve tek bir kaynak üzerinden çözümlerinin zaman, bütçe ve kalite açısından bir avantaj olduğunu ön plana çıkarmaktadır. Bunun yanı sıra çalışanlarının bireysel ihtiyaç ve sağlığını göz önünde bulunduracak bir yönetim sistemi ile hizmetlerin sunulması ihtiyacı da sağlanmaktadır.

TESİS YÖNETİMİNİN FAYDALARI VE AVANTAJLARI

Tesis yönetimi, içinde farklı birimlerin koordineli çalıştığı genel bir yönetim şeklidir. Entegre tesis yönetimi, müşteri memnuniyetini ve rekabet gücünü arttırmayı, uluslar arası etkileşimlere ayak uydurabilecek hız ve verimlilikte faaliyet gösterebilmesini ve en hızlı şekilde taleplere cevap verebilmesini sağlar. Avantajları ise:

 • Verimliliğin artması,
 • Genel giderlerde tasarruf,
 • Günlük acil ve planlanmış işlerin daha etkili yapılması,
 • Standart raporlama olanakları tesis için alınacak kararlarda tasarruf ve etkinlik elde edilmesi,
 • Bilgilerin çeşitli, analiz, rapor ve sorgularla yorumlanarak tesise ait iş planları ve süreçleri oluşması,

şeklinde listelenebilir. Güvenlikten temizliğe kadar sunduğu tüm profesyonel hizmetleri entegre tesis yönetimi bir araya getirerek her zaman bütünleşik ve çok yönlü bir çalışma sergiler.