Siteplus

23 NİSAN GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR İNSAN

Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği; sadece ulusal egemenliğimizin değil, ülkemizin yarınları olan çocuklarımızın güvenli geleceğinin de teminat altına alındığı bu günün tarihini gelin daha yakından inceleyelim.

“23 Nisan”, 1921’de çıkarılan 23 Nisan’ın Milli Bayram Adına Dair Kanun ile, Türkiye’nin ilk ulusal bayramı olmuştur. 23 Nisan’ın Çocuk Bayramı oluşu yine TBMM’nin açılışıyla ilişkili olmasına rağmen, tamamen ayrı bir bayram olarak gelişmiş ve 1981 yılına kadar da öyle devam etmiştir.

23 Nisan’ın Çocuk Bayramı olarak kutlanışı 23 Nisan 1927’de Atatürk’ün himayesinde başlamış, Cumhurbaşkanlığı Bandosu çocuklar için konser vermiş ve Ankara’da çocuk balosu düzen- lenmiştir. Etkinlikler için Atatürk arabalarından birini çocuklara tahsis etmiş, o yıl cemiyetin Ankara’daki binalarından birine Çocuk Sarayı adı verilmiş ve burada düzenlenen çocuk balosu- na tüm çocuklar ve aileleri katılmıştır.

Daha sonraki yıllarda 23-30 Nisan haftası “çocuk haftası” olarak kutlanmıştır. 1933 yılındaki 23 Nisan’da Atatürk yeni bir gele- nek başlatmış; o sabah çocukları makamında kabul etmiş ve onlarla sohbet etmiştir. Aynı yıl stadyumlarda beden hareketi gösterileri yapılmaya başlandı. O bayram, Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip Bey’in kaleme aldığı Andımız çocuklar tarafından ilk kez okunmuştur.

1970’lerde artık 23 Nisan Çocuk Bayramı tüm ulustan katı-
lım alan bir bayram halini almıştır. 1975’ten itibaren TRT de programlarıyla destek vermiş, 1979’da resmî Millî Hakimiyet Bayramı törenlerine çocukların da katılmasına karar verilmiş, 1980’de de “Çocuk Parlamentosu” oluşturulmuştur. 1979 yılının UNESCO tarafından Dünya Çocuk Yılı olarak duyurulması üzerine, TRT tarafından dünyanın bütün çocuklarını kucakla- mayı amaçlayan bir proje hazırlanmış ve 1979 yılından itibaren TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği adıyla uygulamaya konmuştur.

Günümüzde 23 Nisan günlerinde bayram Türkiye Cumhuriyeti devleti erkânının başta Anıtkabir olmak üzere çeşitli Atatürk anıtlarında yaptıkları resmî törenlerle başlamakta, stadyumlar- da ve okullarda ilköğretim öğrencilerinin hazırladığı gösterile- rin sergilenmesi ve şenliklerle kutlanmaktadır.